23/12/2020

Sơ đồ mặt bằng Eco Green Quận 7

MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH THÁP HR1 (BLOCK A&B)

Sơ đồ mặt bằng Eco Green HR 1
Sơ đồ mặt bằng Eco Green HR 1

MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH THÁP M2 (BLOCK E):

Sơ đồ mặt bằng Eco Green M2 Block E
Sơ đồ mặt bằng Eco Green M2 Block E

MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH THÁP HR3 (BLOCK F):

Sơ đồ mặt bằng Eco Green HR3 Block F
Sơ đồ mặt bằng Eco Green HR3 Block F
Chia sẻ bài viết:
Scroll Up
0971 988 804