Điều khoản sử dụng

Những điều cần biết về điều khoản sử dụng dịch vụ

Điều khoản sử dụng dịch vụ tại https://saotho.vn/ nhằm giúp giữa hai bên đảm bảo tốt nhất những quyền lợi cũng như trách nhiệm thực hiện. Điều khoản sử dụng sẽ quy định các điều khoản để ràng buộc người sử dụng khi sử dụng dịch vụ tại https://saotho.vn/. Để quý khách tuân thủ đúng điều khoản và dịch vụ tại website của chúng tôi, hãy tham khảo nội dung chi tiết dưới đây.

1. Quy định chung

Bằng việc truy cập vào website saotho.vn và sử dụng những dịch vụ hiện có trên website, người sử dụng đồng ý với những ràng buộc những điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật và chính sách quảng cáo của chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện những điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật và chính sách quảng cáo theo quy định pháp luật hiện nay đồng thời không có nội dung nào ở trong tài liệu trên cản trở các quyền của chúng tôi.

Bên cạnh đó, chúng tôi tuân thủ các yêu cầu và quy định của chính phủ, cơ quan thi hành án, tòa án liên quan tới việc người sử dụng những thông tin hoặc dịch vụ do chúng tôi thu được hoặc nhận được từ việc sử dụng các dịch vụ từ người sử dụng.

2. Từ chối bảo đảm

Website saotho.vn của chúng tôi và những dịch vụ được cung cấp dựa vào những nguyên tắc không bảo hành, dựa trên tính năng và cơ sở dịch vụ sẵn có mà chúng tôi không bảo đảm rằng những tính năng trên website hay những dịch vụ sẽ đáp ứng những yêu cầu của người sử dụng.

Hay đảm bảo rằng sự vận hành của các dịch vụ hoặc phần mềm không bị lỗi hoặc bị gián đoạn.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất cứ sự tổn thất lợi ích nào hoặc mất mát dữ liệu hoặc những vấn đề khác liên quan tới vấn đề truy cập website và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bao gồm nhưng sẽ không giới hạn tới tất cả các văn bản, dữ liệu, thông tin, âm nhạc, phần mềm, âm thanh, thông điệp, video, đồ họa, hình ảnh, hoặc các nội dung khác mà người sử dụng có thể lưu trữ, truyền tải hoặc đưa lên thông qua dịch vụ. Người sử dụng đồng ý sử dụng những dịch vụ với tất cả rủi ro.

3. Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi sẽ giữ quyền thay đổi hoặc sửa đổi mà không cần phải báo trước bất cứ điều khoản nào có trong điều khoản sử dụng này phụ thuộc vào từng thời điểm. Những thay đổi hoặc/ và sửa đổi như vậy có hiệu lực ngay sau khi đăng lên website của chúng tôi.

Nếu người sử dụng tiếp tục sử dụng hoặc truy cập những dịch vụ sau khi sửa đổi hoặc/ và thay đổi được đăng lên, người sử dụng đã chấp nhận cũng như đồng ý với những sửa đổi hoặc/ và thay đổi đó.

4. Quy định sử dụng dịch vụ

Khi mà sử dụng những dịch vụ của chúng tôi, ngoài việc ký hợp đồng dịch vụ theo mẫu từ phía chúng tôi ban hành, người sử dụng còn bị ràng buộc phải chấp thuận cũng như tuân thủ mọi điều kiện quy định như sau:

  • Tuân thủ quy định của pháp luật
  • Thanh toán phí dịch vụ dựa theo thỏa thuận
  • Những tranh chấp xảy ra nếu có do từ phía hai bên thỏa thuận, giải quyết dựa theo cơ sở hợp tác, thỏa thuận.

5. Quy định về đăng ký, sử dụng tài khoản và thanh toán phí dịch vụ

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ cho người sử dụng hoàn toàn thông qua từ hệ thống trực tuyến từ website saotho.vn, ngay khi người sử dụng bắt đầu đăng ký tài khoản rồi lựa chọn dịch vụ và tiến hành thanh toán phí dịch vụ là người sử dụng đã dùng dịch vụ của chúng tôi.

Người sử dụng xác nhận và đồng ý rằng chắc chắn đã nghiên cứu kỹ càng, tuân thủ đầy đủ những quy định về đăng ký tài khoản, cũng như phương thức tính phí cùng thanh toán chi phí được đăng trên website.

Thông qua việc người sử dụng xác nhận hoàn thành thủ tục đăng ký tài khoản ở trên website, người sử dụng đã chấp nhận bị ràng buộc đối với những quy định về đăng ký cũng như sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi luôn sửa đổi hoặc thay đổi các nội dung điều khoản sử dụng này hay các quy định về đăng ký cũng như sử dụng dịch vụ với mục đích nhằm hoàn thiện tốt nhất những nội dung quy định đồng thời đáp ứng tối đa sự tiện dụng, hiệu quả khi người sử dụng dùng dịch vụ. Bên cạnh đó còn bảo đảm nâng cao lợi ích của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi giữ quyền, tuy nhiên không có nghĩa vụ thông báo tới người sử dụng đối với bất kỳ sự sửa đổi hoặc thay đổi về những quy định trong việc đăng ký cũng như sử dụng dịch vụ. Những sửa đổi hoặc thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website.

Nếu người sử dụng tiếp tục dùng những dịch vụ sau khi có sửa đổi hoặc thay đổi được đăng lên, là người dùng đã chấp nhận cũng như đồng ý sự sửa đổi hoặc/ và thay đổi đó.

Chúng tôi khuyến nghị người sử dụng nên thường xuyên kiểm tra ngay trên website saotho.vn và liên hệ tới nhân viên để được hỗ trợ từ chúng tôi nhằm có bản cập nhật mọi quy định về đăng ký và sử dụng dịch vụ mới nhất.

Qua nội dung trên hy vọng bạn đã nắm rõ hơn để thực hiện đúng đắn, đảm bảo quyền lợi của mình cũng như tránh gặp những rủi ro không đáng có.

Scroll Up
0971 988 804